Mediator w Szczecinie

Mediacje i doradztwo rodzinne

 

Z wykształcenia jestem mgr Nauk o Rodzinie i zawodowo oprócz mediowania zajmuję się doradztwem rodzinnym. Mediatorem zostałam już na początku 2006 roku kiedy to do sądownictwa cywilnego weszła możliwość kierowania spraw z tego zakresu do mediacji. Mediacje Szczecin. Posiadam wiedzę i umiejętności potrzebne do prowadzenia skutecznej mediacji, również pozasądowe mediacje rodzinne. Ukończyłam szkolenia, warsztaty i kursy obejmujące zakresem standardy szkolenia dla mediatorów określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18.maja 2001 roku (Dz.U. Nr 56 poz.591). Posiadam rekomendację Sądu Okręgowego w Szczecinie.

Jestem wpisana na listę mediatorów sądowych w sprawach karnych oraz cywilnych. Usługi świadczone przeze mnie również obejmują mediacje w Szczecinie. Pracuję między innymi jako doradca w sprawach gospodarczych i w sprawach nieletnich. Należę do Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów oraz Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych.

Mediacje

Więcej

Rodzaje mediacji

Więcej

Zakres mediacji

Więcej

Doradztwo rodzinne

Więcej

Oferta moich usług obejmuje:

  • mediacje pozasądowe, przedsądowe i rodzinne,
  • mediacje w sprawach cywilnych i gospodarczych,
  • mediacje w sprawach karnych, nieletnich

Moje doświadczenie mediacyjne upoważnia mnie również do prowadzenia szkoleń innych mediatorów oraz prowadzenia wykładów i ćwiczeń na uczelniach wyższych. Obecnie prowadzę zajęcia dla słuchaczy Wyższych Szkół Podyplomowych w Szczecinie i Wrocławiu. W razie pytań zapraszam do kontaktu.

image
image

 Zajmuję się następującymi mediacjami:

  • przedsądowe (konwencjonalne) - odbywające się z inicjatywy stron na podstawie umowy mediacyjnej między mediatorem a stronami z określeniem przedmiotu sporu czyli sprecyzowaniem kwestii co do których będą szukały porozumienia.
  • sądowe - odbywające się ze zlecenia sądu, zlecenie takie może zostać przesłane po wpłynięciu wniosku stron przed pierwszym posiedzeniem sądowym ze stronami (posiedzenia niejawnego), lub w trakcie postępowania sądowego.