Mediator
O mnie Mediacje Rodzaje mediacji Zakres mediacji Cennik Kontakt Doradca rodzinny

    Witam serdecznie na stronie!

    Mediacje w Szczecinie
       - zajmuję się następującymi           mediacjami:

przedsądowe (konwencjonalne) - odbywające się z inicjatywy stron na podstawie umowy mediacyjnej między mediatorem a stronami z określeniem przedmiotu sporu czyli sprecyzowaniem kwestii co doktórach będą szukały porozumienia.


sądowe - odbywające się ze zlecenia sądu, zlecenie takie może zostać przesłane po wpłynięciu wniosku stron przed pierwszym posiedzeniem sądowym ze stronami (posiedzenia niejawnego), lub w trakcie postępowania sądowego.

Niektóre świadczone przeze mnie usługi:

  • doradca w sprawach cywilnych
    i gospodarczych,
  • mediacje pozasądowe, przedsądowe
    i rodzinne,
  • mediacje w sprawach cywilnych
    i gospodarczych,
  • mediacje w sprawach karnych, nieletnich.

   
      O mnie

Z wykształcenia jestem mgr Nauk o Rodzinie i zawodowo oprócz mediowania zajmuję się doradctwem rodzinnym. Mediatorem zostałam już na początku 2006 roku kiedy to do sądownictwa cywilnego weszła możliwość kierowania spraw z tego zakresu do mediacji. Mediacje Szczecin. Posiadam wiedzę i umiejętności potrzebne do prowadzenia skutecznej mediacji, również pozasądowe mediacje rodzinne. Ukończyłam szkolenia, warsztaty i kursy obejmujące zakresem standardy szkolenia dla mediatorów określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18.maja 2001 roku (Dz.U. Nr 56 poz.591). Posiadam rekomendację Sądu Okręgowego w Szczecinie.

Mediacje w Szczecinie? Tak!
Skontaktuj się i zapytaj o szczegóły.

Jestem wpisana na listę mediatorów sądowych w sprawach karnych oraz cywilnych. Usługi świadczone przeze mnie również obejmują mediacje w Szczecinie. Pracuję między innymi jako doradca w sprawach gospodarczych i w sprawach nieletnich. Należę do Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów oraz Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych. Ponadto moje doświadczenie mediacyjne upoważnia mnie do prowadzenia szkoleń innych mediatorów oraz prowadzenia wykładów i ćwiczeń na uczelniach wyższych. Obecnie prowadzę zajęcia dla słuchaczy Wyższych Szkół Podyplomowych w Szczecinie i Wrocławiu.

 

Inni o mnie:

Fundacja Educo

kontakt